Høydepunkt

Thingvellir

Nasjonalparken Thingvellir er historisk sett, et av de viktigste stedene på Island. I år 930 ble verdens eldste Althing etablert på Thingvellir og her møttes Islands parlament jevnlig i nesten ni hundre år (fra 930 til 1798) for å diskutere alt som angikk Island. Her ble lover vedtatt, og rettssaker ført.

Thingvellir har vært arena for mange viktige hendelser i Islands historie, slik som overgangen til kristendommen i år 1000, anerkjennelsen av det norske kongedømmet i 1262 og erklæringen av Republikken Island, 17. Juni 1944, med ca. 30.000 islendinger tilstede. Da 50-årsbubileet for republikken ble feires i 1994 var det dobbelt så mange landsmenn her.

Alltinget er et av verdens eldste demokratier. De 39 tilreisende representantene (de såkalte goder) var høvdinger og stormenn. Deres status gikk i arv fra far til sønn. De ble fulgt av utvalgte bønder fra samme område. Bare frie bønder med en viss mengde husdyr og jord kunne delta.

Det ble ikke dannet noen sentralmakt med én storhøvding. Øverst i hierarkiet sto den såkalte lovsigemannen, som ble valgt for treårige perioder blant godene. Lovsigemannen hadde stor innflytelse på forsamlingens beslutninger. Det var lovsigemannen Thorgeir Thorkelsson som i år 1000 besluttet at Island fra da av skulle være et kristent land. Den nordiske sansen for kompromiss fornektet seg ikke; han meddelte at de hedenske tradisjonene som å sette ut uønskede barn, blote og spise hestekjøtt, kunne fortsette, bare det skjedde i det skjulte…

På Alltinget ble tvister forsøkt løst ved mekling og lovbrudd ble dømt. Alltinget var lovgivende og dømmende men utførte ikke selve straffen. Hvis noen ble lyst fredløs var det opp til hvem som helst som støtte på ham å fullbyrde dommen. Den forpliktelsen tok man gjerne på seg, for den fredløse kunne bare overleve ved å stjele eller lure til seg ting fra andre.

Alltinget var også viktig for kontakten mellom folk på den lille øya. Det kunne komme opp til 7-8.000 tilreisende. Her var det fest og giftermål, slagsmål og kappestrid, marked og handel. Før i tiden var Thingvellir også et sted hvor kvinner som ble dømt for hekseri fikk sin straff. Dette skjedde ved at de ble kastet fastbundet ned i iskaldt vann. Hvis de druknet var de uskyldige. Hvis de overlevde hadde de bevist sine overnaturlige evner og var dermed skyldige i hekseri og ble de derfor avlivet.

Thingvellir er blant de mest naturvakre områdene på Island. I 1930 ble Thingvellir og området rundt gjort til Islands første nasjonalpark. I nasjonalparken ligger innsjøen Thingvallavatn som er Islands største innsjø, 83 km2 og mer en 100 meter dyp.

Ved det storslåtte juvet Allmannagjá kan man se sprekken mellom den nordamerikanske og europeiske kontinentalplaten. Denne sprekken utvider seg hvert år og nærmest deler Island i to.

Peningagjá (pengejuvet) er en dyp kløft med krystallklart springvann og glitrende mynter i bunnen. Mange besøkende kaster mynter ned i kløften og det sies at hvis du kan se mynten hele tiden mens den faller ned til bunnen, så vil du få et ønske oppfylt.

 • Vi har kommet hjem og Island er et fantastisk land. Informasjon og service hos dere er helt topp
  Familien Bakken / Steen – Bilferie
 • Takk, takk, vi hadde en aldeles fantastisk tur. Tusen takk skal dere ha for et flott opplegg
  Firmatur – 56 deltakere
 • Vi har hatt en veldig fin ferie på Island. Vi hadde nok ikke funnet alle de fine stedene på egen
  Elen og Bjørn Riiser – Bilferie
 • Tusen takk. Veldig profesjonelt, skal garantert anbefale dere til andre
  Espen Ilmo – Weekendtur
 • Vi brukte Din Islandsreise som turorganisator. De er det beste turselskapet vi har hatt med å gjøre
  Gudmund Nilssen – Bilferie
 • Takk for fantastisk service. Dette var en topptopp tur for oss alle, og ikke minst for Jubilanten
  Solveig Fredriksen – Weekendtur